B (3) | C (6) | D (2) | E (1) | F (8) | H (16) | J (3) | K (15) | L (4) | M (8) | N (7) | O (1) | P (15) | R (6) | S (25) | T (2) | V (11) | W (1) | Z (3)

Flachs Petr

Autor řady knih, spoluzakladatel nakladatelství Starý most.

Foud Karel

Plzeňský historik

Fryš Josef

Spisovatel, učitel a milovník historie z Příbrami.

Fák Jiří

Narozen v roce 1964 v Plzni. Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni obor dějepis – ruský jazyk. Od roku 1988 pracuje jako historik, kurátor sbírek v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské...

Fantová Kateřina

Studovala na FF JČU oborovou kombinaci historie – archivnictví, poté na téže univerzitě archivnictví. Od roku 2014 pracuje jako odborná archivářka v Archivu města Plzně. Věnuje se především...