Fák Jiří

Narozen v roce 1964 v Plzni. Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni obor dějepis – ruský jazyk. Od roku 1988 pracuje jako historik, kurátor sbírek v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Zpracoval scénáře a realizoval řadu výstav a stálých expozic (Muzeum v Mariánské Týnici, Muzeum v Nečtinech, Špýchar Břežany aj.). Autor a spoluautor publikací zaměřených převážně na dějiny severního Plzeňska (Za co? I a II. díl – kriminální příběhy ze severního Plzeňska; Barokní památky na území MAS Vladař (v edici venkovské baroko), Severní Plzeňsko na pohlednicích (spolu s Pavlem Růtem a Karlem Romem), Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech (spolu s Luďkem Krčmářem), Paměť krajiny I–VIII dokumentace drobných památek na severním Plzeňsku (spolu s Irenou Bukačovou). Tramp a skaut, člen 12. oddílu Modrý útes Plzeň.

Knihy autora

Průvodce barokními památkami Plzeňského kraje. Barokní sloh se do tváře krajiny Plzeňského kraje zapsal velmi výrazně. Nejen monumentální kláštery, chrámy, měšťanské domy, ale také venkovské kostely, drobné kapličky a boží muka nám dodnes připomínají barokní umění takřka na každém kroku.

Cena: 129 Kč
Původní cena: 299 Kč
Skladem