Fák Jiří

Narozen v roce 1964 v Plzni. Absolvent Pedagogické fakulty v Plzni obor dějepis – ruský jazyk. Od roku 1988 pracuje jako historik, kurátor sbírek v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Zpracoval scénáře a realizoval řadu výstav a stálých expozic (Muzeum v Mariánské Týnici, Muzeum v Nečtinech, Špýchar Břežany aj.). Autor a spoluautor publikací zaměřených převážně na dějiny severního Plzeňska (Za co? I a II. díl – kriminální příběhy ze severního Plzeňska; Barokní památky na území MAS Vladař (v edici venkovské baroko), Severní Plzeňsko na pohlednicích (spolu s Pavlem Růtem a Karlem Romem), Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech (spolu s Luďkem Krčmářem), Paměť krajiny I–VIII dokumentace drobných památek na severním Plzeňsku (spolu s Irenou Bukačovou). Tramp a skaut, člen 12. oddílu Modrý útes Plzeň.

Knihy autora

PLZEŇ 1880 - 1935

Baroko v Plzeňském kraji Sleva

Průvodce barokními památkami Plzeňského kraje. Barokní sloh se do tváře krajiny Plzeňského kraje zap...
původní cena: 299 Kč
cena: 269 Kč
Skladem
PLZEŇ 1880 - 1935

Tajemství řeky Střely Sleva

Kniha volně navazuje na velmi úspěšnou řadu „Tajemství šumavských vod“. Publikace je zaměřena na řek...
původní cena: 499 Kč
cena: 449 Kč
Skladem