B (3) | C (6) | D (2) | E (1) | F (8) | H (16) | J (3) | K (15) | L (4) | M (8) | N (7) | O (1) | P (15) | R (6) | S (25) | T (2) | V (11) | W (1) | Z (3)

Kohout Jiří

Jiří Kohout je projektovým manažerem dopravy v PMDP. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem. Má doktorát z matematického...

Kolář Antonín

Středoškolský učitel českého jazyka, dějepisu a základů společenských věd. Ve volném čase rád cestuje.

Kolouch Pavel

Pavel Kolouch (*1971). Původní profesí jsem kuchař. Potom jsem úspěšně předstíral studium ekonomie, abych zjistil, že každá ekonomika je určena lidmi, kteří ji tvoří a ta čísla kolem v tom dělají...

Koura David

Povoláním advokát. Ve svém volném čase vášnivý čtenář knih, ale také skaut a skautský archivář, který rád jezdí na vandry a do hor.

kolektiv autorů

Označení kolektiv autorů používáme u knih, na kterých se podílela dlouhá řada autorů.

Klostermann Karel

Byl český spisovatel německé národnosti s regionálním zaměřením na oblast Šumavy. Byl představitelem realismu v literatuře a tzv. venkovské prózy. Jeho sebrané spisy obsáhly přes čtyřicet svazků...

Kučera Zdeněk

Bývalý účitel, milovník starých map.

Kejha Josef

Spisovatel a novinář, člen Českého centra mezinárodního P.E.N. klubu, žije v Plzni.