B (4) | C (6) | D (2) | E (1) | F (8) | G (1) | H (19) | J (4) | K (18) | L (4) | M (11) | N (9) | O (1) | P (16) | R (6) | S (27) | T (3) | V (14) | W (1) | Z (3)

Klostermann Karel

Byl český spisovatel německé národnosti s regionálním zaměřením na oblast Šumavy. Byl představitelem realismu v literatuře a tzv. venkovské prózy.

Kohout Jiří

Jiří Kohout je projektovým manažerem dopravy v PMDP. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy.

B (4) | C (6) | D (2) | E (1) | F (8) | G (1) | H (19) | J (4) | K (18) | L (4) | M (11) | N (9) | O (1) | P (16) | R (6) | S (27) | T (3) | V (14) | W (1) | Z (3)