Kohout Jiří

Jiří Kohout je projektovým manažerem dopravy v PMDP. Zodpovídá za plánování a strategický rozvoj městské dopravy. Veřejná doprava je jeho celoživotním zájmem. Má doktorát z matematického modelování na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni a titul MBA udělený Nottingham Trent University.

Knihy autora

Fotografická publikace ke 110. výročí trvání městské hromadné dopravy v Plzni. Mapuje historii, vývoj a přeměnu hromadné dopravy v Plzni od první jízdy v červnu 1899 až do současnosti. Lidé, technika i trati. Vyšlo ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky.

Cena: 290 Kč
Vyprodáno

Povídání o 17 plzeňských domech a stavbách z různých historických dob i stavebních stylů (např. Hotel Continental, Pivovarská věž, Dominik, Dům U zvonu, Kalikovský mlýn atd.). Informace o historii, stavitelích, majitelích, zajímavostech, ale i současných osudech.

Cena: 269 Kč
Původní cena: 369 Kč
Vyprodáno