Fantová Kateřina

Studovala na FF JČU oborovou kombinaci historie – archivnictví, poté na téže univerzitě archivnictví. Od roku 2014 pracuje jako odborná archivářka v Archivu města Plzně. Věnuje se především dějinám Plzně ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století.

Knihy autora

Kniha, která vznikla ve spolupráci s MO Plzeň 3, mapuje stavební vývoj této části města. 470 historických fotografií zachycuje proměny historického jádra, Bor, Doudlevec, Nové Hospody, Radobyčic, Skvrňan, Valchy a Karlova od osmdesátých let 19. století po současnost.

Cena: 179 Kč
Původní cena: 349 Kč
Skladem

Poklady z plzeňských archivů – výběr nejcennějších dokumentů ze sbírek plzeňských archivů (Archivu města Plzně, Státního oblastního archivu a Archivu společnosti Plzeňský Prazdroj).

Cena: 269 Kč
Původní cena: 299 Kč
Vyprodáno