Hejna Aleš

Aleš Hejna

Aleš Hejna (* 1978) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale rozhodl se věnovat kartografii. Speciální mapy pro orientační běh začal vytvářet nejdříve jako koníček, později se tato záliba stala jeho prací. Dnes má na svém kontě mnoho speciálních map řady oblastí v Evropě, ale i mimo ni. Ve svém volném čase se věnuje projektu Křížky a vetřelci mapujícímu drobné umění na území města Plzně.

Aleš Hejna pro Starý most vytváří mapové podklady dle konkrétních zadání, které se objevují v knihách o Šumavě, Brdech či Plzni.

 

Knihy autora