Šmída Zdeněk

Narozen v roce 1984 v Bruntále, žije v Prostějově. Vystudoval PF UP v Olomouci. Zabývá se veřejným právem. Jeho zájmem jsou státní hranice, rád se vrací na Šumavu. Na toto téma různě publikuje.

Knihy autora

Knihy fotografa