Mátl Jiří

Původním povoláním pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby. Člen Pražského Sušičana, který navazuje na spolek přátel Sušicka, Prácheňska a střední Šumavy. Aktivně pro něj s manželkou Věrou připravovali pořady spojené s promítáním fotek pořízených v 80. a 90. letech 20. století na Šumavě včetně návštěv Západního Německa a Rakouska.

Knihy autora

Obrazová publikace s unikátními fotografiemi mapuje území kolem šumavské hranice na pomezí osmdesátých a devadesátých let 20. století. Byla to doba, kdy se hroutil komunistický režim, otevírala se státní hranice a lokalita se připravovala na první léta nově vyhlášeného národního parku.

Cena: 359 Kč
Původní cena: 399 Kč
Skladem