Domanický Petr

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1997 pracoval v plzeňském pracovišti dnešního Národního památkového ústavu, kde se podílel na koncepci oprav památek v Plzni a dalších místech regionu. Od roku 2009 působí v Západočeské galerii v Plzni jako kurátor sbírky architektury, kterou buduje. Publikační a výstavní činnost zaměřuje na architekturu 19. a 20. století v regionu.

Knihy autora

Kniha se zabývá stavebním vývojem Plzně v meziválečném období, je prvním komplexním zpracováním tohoto tématu. V publikaci je připomenuta velmi málo známá tvorba místních architektů, a to včetně německy hovořících a židovských.

Cena: 359 Kč
Původní cena: 399 Kč
Skladem

Vyšlo při příležitosti stejnojmenné výstavy uspořádané Západočeskou galerií za podpory Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Plzně. Kniha Petra Domanického o životě a především díle významného architekta, který se výrazně zapsal do podoby Plzně i řady okolních obcí.

Cena: 359 Kč
Původní cena: 399 Kč
Skladem