Vyšla kniha Historie a současnost městské části Plzeň - Nová Hospoda

1. Říjen 2019

Vyšla kniha Historie a současnost městské části Plzeň - Nová Hospoda, která se uceleně zabývá historií bývalé obce založené při staré obchodní cestě do Bavorska. Publikace se věnuje nejen historickým faktům a událostem obce provázané s minulostí Plzně, ale rovněž dějinám každodennosti. Dotýká se demografie, sociologie, archeologie, geografie, antropologie či etnografie. Cenné poznatky doplňuje množství dobových a současných fotografií, dokumentů, starých tisků, archiválií včetně vzácných a unikátních map, poskytnutých ze soukromých i státních archivů a institucí. Kniha bude v distribuci koncem tohoto týdne.