Připravujeme knihu Plzeňské dvorky

Připravujeme knihu Plzeňské dvorky. Nadmíru povolaným průvodcem vám v ní bude architektka a památkářka Anna Hostičková, která se podílela na zrodu stejnojmené akce pořádané Nadací 700 let města Plzně. Přijměte pozvání k návštěvě skrytých koutů města, které nepostrádají půvab, patinu ani historickou paměť. Vybrané dvorky si můžete projít v této knize i díky práci několika plzeňských fotografů, kterými byli Jiří Zahradník, David Liška, František Zvoneček nebo Jaroslav Vogeltanz.